Đồng Phú: 25 khu dân cư được công nhận văn hóa 3 năm liên tục

Sau khi có buổi làm việc tại xã Tân Hưng về tình hình triển khai, kết quả thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính Phủ về đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng năm 2020. Chiều nay, 16/10  Đoàn giám sát của Ban Văn hóa, xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Đồng Phú. Theo Đoàn giám sát, Đồng Phú đã thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tiếp tục được đổi mới với về cả nội dung, nâng cao về chất lượng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện cung cấp thêm thông tin, những kinh nghiệm của địa phương trong việc tăng tỷ lệ thôn, ấp giữ vững, phát huy danh hiệu khu dân cư văn hóa; Biện pháp để tỷ lệ nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa phương tăng từ 10% năm 2015 lên 50% năm 2017; Việc thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa tại địa phương; Vấn đề xây dựng quy hoạch khu dân cư của huyện, Việc phát động nhân dân tham gia xử lý rác thải tại địa phương….

Theo UBND huyện Đồng Phú, những năm qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp, tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng, tổ chức tốt việc đăng ký và bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” công khai, dân chủ, đúng quy định. 100% khu dân cư được khảo sát tình hình kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân ngay từ đầu năm. 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Có 19.793 hộ đạt “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 95%; 68/73 khu dân cư đạt văn hóa đạt tỷ lệ 93%; trong đó, 25 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư văn hóa” 3 năm liên tục.

Trước đó, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa, xã hội, HĐND tỉnh đã giám sát tại UBND xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.

Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb