Cần quan tâm hơn nữa đến Đề án phát triển văn hóa nông thôn

Sáng nay, Đoàn giám sát Ban Văn hóa, Xã hội, HĐND tỉnh do bà Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh về việc triển khai, kết quả thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính Phủ về đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng năm 2020.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh, những năm qua việc triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa nông thôn đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. Năm 2017, tỉnh có hơn 209 ngàn hộ gia đình văn hóa, đạt 94,9%, 694 khu dân cư văn hóa, đạt 80,13%.

Theo các thành viên Đoàn giám sát, việc thực hiện đề án phát triển văn hóa tại các địa phương trong tỉnh cơ bản đã được các địa phương quan tâm thực hiện. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các thiết chế văn hóa tăng lên theo từng năm. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần có sự điều chỉnh từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch làm rõ thêm 1 số vấn đề như: Vai trò và trách nhiệm của bộ phận tham mưu thực hiện đề án khi đề án chưa được triển khai triệt để đến các địa phương; Đánh giá lại hiệu quả việc triển khai thực hiện mô hình điểm dân cư văn hóa gắn với du lịch; Công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình về văn hóa chưa được thực hiện tốt. Ảnh hưởng của việc đầu tư không đồng bộ trang thiết bị văn hóa, thiết chế văn hóa đến các mục tiêu của đề án. Bên cạnh đó, theo các thành viên Đoàn giám sát, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả và việc nhân rộng các mô hình điểm cũng cần được quan tâm hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Trần Tuyết Minh chỉ rõ, liên quan tới Nghị quyết số 22/QĐ-TTg ngày 5-1-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Phát triển văn hóa nông thôn” là tập trung vào chiều sâu trong văn hóa nông thôn, liên quan tới nhận thức của người dân ở nông thôn, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phải đi vào bản chất của văn hóa nông thôn…chứ không phải đi theo thành tích, con số. Trưởng đoàn giám sát đề nghị ngành văn hóa quan tâm thực chất đến hoạt động văn hóa nông thôn, khắc phục tối đa tính hình thức, bệnh thành tích, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân ở cơ sở. Quan tâm đồng bộ giữa thiết chế văn hóa gắn với đầu tư cốt lõi bộ máy, có hoạt động phong phú để lôi cuốn đông đảo người dân tham gia và phải để thiết chế văn hóa thực sự là trung tâm sinh hoạt văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Phải phát triển văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở, thôn, ấp. Phải quan tâm thật sự đến nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với việc đánh giá thực chất. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong vai trò của cơ quan quản  lý nhà nước của địa phương về ngành văn hóa…

 Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb