Tọa đàm về Vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Sáng ngày 19/10, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Tọa đàm “Vai trò của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp”.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã nghe các tham luận về vai trò của MTTQ trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; vai trò của MTTQ trong việc tham gia thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh giáp biên; trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Cũng tại buổi tọa đàm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong hoạt động giám sát, phản biện. Đáng chú ý là một số tổ chức chính trị xã hội chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể, việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát còn lúng túng, chưa phù hợp; việc tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của một số cơ quan, đơn vị sau phản biện xã hội còn chậm…

Tọa đàm nhằm đánh giá khái quát thực trạng thực hiện các quyền và trách nhiệm cơ bản của mặt trận theo quy định của Luật MTTQVN năm 2015, đánh giá những kết quả chủ yếu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quyền, trách nhiệm của mặt trận; đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhóm giải pháp để MTTQ thực hiện tốt quyền, trách nhiệm theo luật định, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động đoàn kết.. Đây cũng là cơ sở thực tiễn góp phần xây dựng Chương trình hành động của MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024.

Bình Phước là một trong năm tỉnh, thành thuộc khu vực phía Nam được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQVN chọn tổ chức khảo sát tọa đàm. /.

Phạm Quang

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb