Cương quyết giao ngân sách đồng thời với giao tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã thống nhất cương quyết thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tức là giao ngân sách đồng thời với giao tinh giản biên chế cho các bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn sáng 31/10 (Ảnh: KT)

Chất vấn tại Hội trường Quốc hội sáng 31/10, đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh đặt vấn đề): Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Nghị quyết 56 năm 2017 Quốc hội khóa XIV về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, dù đã có nhiều kết quả bước đầu tích cực nhưng cử tri cho rằng mới cơ bản tinh giản ở địa phương cơ sở, còn Trung ương ngoài Bộ Công an, ngành Tài chính, Công thương thì kết quả tinh giản còn hạn chế, kể cả nghị định về cơ quan thuộc Chính phủ cũng không quy định số lượng tối đa cấp phòng và cấp phó các đơn vị trực thuộc dẫn đến tùy tiện khi áp dụng và tinh giản không đáng kể.

Đại biểu gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Bộ trưởng có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Giải pháp quyết liệt sắp tới của Chính phủ?”.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thông tin, đến nay đã có 22/22 bộ và 4 cơ quan ngang bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp tổ chức của mình, chỉ còn duy nhất Bảo hiểm xã hội đang chờ sửa đổi Nghị định 10 về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành. Các cơ quan chuyên môn sau khi ban hành phải sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bên trong bộ máy của mình.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hiện nay Chính phủ đã tổ chức quyết liệt, rất nhiều bộ, ngành đã sắp xếp, điển hình như Bộ Công an đã giảm các tổng cục. Minh chứng là trong thời gian qua đã giảm 4 tổng cục, tăng cục do sắp xếp từ các tổng cục ra, giảm được 10 vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Nội vụ từ 6 đơn vị đào tạo đã giải thể 4 đơn vị đào tạo, chỉ còn 2 đơn vị đào tạo duy nhất là Học viện Hành chính quốc gia và Đại học Nội vụ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho biết, hiện Bộ Nội vụ đang nghiên cứu và sửa đổi Nghị định 123 của Thủ tướng Chính phủ để tránh việc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, sự chồng lấn của các đơn vị và thu gọn đầu mối, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 là đối với cơ quan, ngành dọc các địa phương tổ chức theo vùng, các cơ quan trung ương sau này sẽ tổ chức theo vùng, không nhất thiết tổ chức trên địa bàn lãnh thổ của các tỉnh và các bộ, ngành.

Vấn đề khác được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân lưu ý là việc xây dựng lại đề án vị trí việc làm. Bởi lẽ, nếu đã sắp xếp các đơn vị lại thì đề án vị trí việc làm phải xây dựng lại cho phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ mới, trên cơ sở đó sẽ xác định về vấn đề biên chế.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh, năm nay, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã thống nhất cương quyết thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tức là giao ngân sách đồng thời với giao tinh giản biên chế cho các bộ, ngành Trung ương.

“Bộ Nội vụ cũng đang trình Chính phủ sửa đổi 2 nghị định là Nghị định 83 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị hành chính và Nghị định 55 tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và giải thể các đơn vị sự nghiệp. Đó là những cơ sở để chúng ta tiếp tục sắp xếp tinh gọn lại bộ máy của các cơ quan trung ương” – Bộ trưởng chốt lại phần trả lời chất vấn./.

Minh Thư

dangcongsan.vn

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb