Thông qua các nội dung trình HĐND tại kỳ họp cuối năm

Chiều ngày 6/11, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, thống nhất các nội dung trình HĐND tại kỳ họp cuối năm. Dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình và nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Theo đó, dự kiến tại kỳ họp cuối năm sẽ có 9 đơn vị, sở ngành có nội dung trình HĐND tỉnh. Cụ thể, Sở Nội vụ có 6 nội dung trình kỳ họp; Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh đều có 4 nội dung trình; Các sở Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Xây dựng có 2 nội dung trình; Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh là những đơn vị có 1 nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc được nhiều đại biểu quan tâm là dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2019. Theo dự thảo Báo cáo này, năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 7,2%. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 9,93%, dịch vụ tăng 6,45%, nông lâm thủy sản tăng 5,16%. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có sự phát triển ổn định, an ninh – quốc phòng được đảm bảo.

Các đại biểu cũng đã có một số ý kiến đáng chú ý đóng góp vào các nội dung chuẩn bị trình HĐND của các sở, ngành như: cần thống nhất nguồn vốn đầu tư giữa các sở KH&ĐT, Tài chính, Cục Thuế. Đối với Tờ trình của Sở Nội vụ về chỉ tiêu biên chế 2019 cần làm rõ số biên chế dôi dư hiện nay, đối với chính sách thu hút nhân lực còn chung chung. Tờ trình của Sở VH,TT&DL về thu phí thư viện cần xem xét sự cần thiết, nhất là trong bối cảnh đang khuyến khích văn hóa đọc trong nhân dân.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị: lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục đóng góp ý kiến vào các dự thảo các báo cáo, tờ trình và nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Các cơ quan được UBND tỉnh giao các nội dung trình tại kỳ họp phải nhanh chóng hoàn thành báo cáo trên cơ sở xem xét ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu việc phân công cá nhân trình bày các nội dung trình tại kỳ họp. Các Sở VH,TT&DL và Tài chính phối hợp Ban Văn hóa –Xã hội, HĐND xem xét Tờ trình về thu phí thư viện để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Quang Xuân – Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb