Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 7.500 tỷ đồng

Sáng ngày 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đại diện các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo các huyện, thị xã để xem xét chỉ tiêu thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn  tỉnh năm 2019.

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2018 và chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy về thu, chi ngân sách năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 7.500 tỷ đồng; trong đó, nguồn thu nội địa là 6.950 tỷ đồng. Theo giải trình của ngành thuế, một số nguồn thu dự báo giảm so với năm 2018 là thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng chân trên địa bàn; đồng thời thu đột biến trong năm 2019 cũng không tăng do nguồn thu từ tiền sử dụng đất không còn nhiều. Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến là 10.500 tỷ đồng, giảm 1% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh năm 2018.

Đối với công tác chi ngân sách, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bổ sung 72 tỷ đồng để Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử theo lộ trình đã đề ra…

Trên cơ sở ý kiến giải trình của các thành viên tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xây dựng các phương án, hoàn thiện báo cáo về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; trong đó tiếp tục tăng cường thu ngân sách trên lĩnh vực dịch vụ  thu tiền sử dụng đất trên cơ sở dư địa còn lại; duy trì các khoản thu có chiều hướng giảm để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb