Trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218

Sáng ngày 8/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai, lãnh đạo MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, huyện thị, đoàn thể trong tỉnh đã tham dự.

5 năm qua, Quyết định số 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218 về “Quy định về MTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị khóa XI đã được quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, qua đó đạt được những kết quả nhất định. Trong công tác giám sát theo Quyết định số 217, MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, các vấn đề được nhân dân quan tâm như: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chính sách hỗ trợ cho phụ nữ; thu tiền ăn bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học… Công tác phản biện xã hội cũng được triển khai, nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, kiến nghị những nội dung thiết thực, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân, Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị đã được Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả ở cả 3 cấp. Trong đó, cấp ủy các cấp xây dựng đường dây nóng, UBND các cấp có hộp thư góp ý để lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân; từ đó kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề nóng, bức xúc mà nhân dân kiến nghị.

Tại chương trình, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, một số huyện, thị, xã, phường đã trình bày tham luận liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị tại địa phương, đơn vị, kết quả đạt được, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn hai Quyết định này trong thời gian tới.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền  yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Nghiêm túc thực hiện việc đối thoại với nhân dân định kỳ. Đối với các cấp chính quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyyêu cầu tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội thực thi nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các thành viên tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm; Tiếp tục rà soát một số vấn đề nhân dân quan tâm để xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội. Đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ngọc Huyền – Trung Quang

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb