Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giữa kỳ

Sáng ngày 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, cùng sự tham dự của đại diện Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh, nhằm thông qua các Báo cáo, trong đó có Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giữa kỳ 5 năm 2016-2020, tình hình kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách ước thực hiện 2018 và tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2018.

          Theo đánh giá, về tình hình phát triển kinh tế – xã hội giữa kỳ 5 năm 2016-2020, kinh tế luôn tăng trưởng ở mức hợp lý, tiềm năng phát triển còn khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, cân đối ngân sách được cải thiện đáng kể, thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, xuất khẩu tăng trưởng về cả chiều rộng lẫn chiều sâu; văn hóa – xã hội có bước phát triển vượt bậc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thường xuyên được tăng cường. Tốc độ tăng trưởng GRDP, bình quân giai đoạn 2016 – 2018 là 6,84%; thu nhập bình quân đầu người năm nay ước đạt 57,22 triệu đồng. Thu chi ngân sách giai đoạn này có nhiều chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2018, thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 7.658 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đề ra là 4.850 tỷ đồng. Chi ngân sách hàng năm được thực hiện theo hướng giảm chi thường xuyên, tiết kiệm để tăng chi đầu tư phát triển. Về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tính chung 92 xã trong toàn tỉnh đạt 14,1 tiêu chí; riêng 9 xã đăng ký về đích năm 2018 đạt trung bình 17,22/19 tiêu chí.

 Tại buổi làm việc này, các đại biểu cũng đã có ý kiến đóng góp, đánh giá cho các báo cáo giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư…

          Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu: Lãnh đạo các sở, ngành liên quan rà soát các báo cáo, ở các lĩnh vực có sự so sánh thể hiện được những điểm nổi bật, đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, từ nay đến cuối năm hoàn thành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, đẩy mạnh tiến độ chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, khẩn trương hoàn thành các báo cáo để phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Quang Xuân – Trần Cảnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb