Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 7,2%

Đánh giá tại buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 26/NQ-HĐND về tình hình kinh tế- xã hội năm 2018 của UBND tỉnh diễn ra sáng ngày 14/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Đối với một số hạn chế, bà đề nghị UBND tỉnh cần phân tích làm rõ thêm nguyên nhân và đề ra các giải pháp để thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2018.

Những hạn chế đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra tại buổi giám sát, đó là: Tổng thu ngân sách năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ nhưng nguồn thu chưa thực sự ổn định và bền vững. Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nguồn thu; Môi trường đầu tư chưa thực sự thông thoáng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp và việc thu hút đầu tư tại tỉnh; Tiến độ thi công một số công trình trọng điểm còn chậm.

Ngoài đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có giải pháp khắc phục, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền đồng thời đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu đạt còn thấp để tập trung nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 7,2%; Tiếp tục tập trung thu đạt và vượt kế hoạch; Quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến tình hình ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai. Đối với những vướng mắc về cơ chế, chính sách cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để xử lý, giải quyết dứt điểm, tránh việc cử tri kiến nghị lặp đi lặp lại nhiều lần.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, nhìn chung, tình hình kinh tế- xã hội năm 2018 của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực; 20/22 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh giao thực hiện đạt. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá; tình hình doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng; Thu ngân sách đạt 109% so với Nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh, khả năng tăng thu của cả năm rất khả quan; Văn hóa – xã hội được chăm lo, thực hiện đúng định hướng mục tiêu đã đề ra; Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh được chú trọng; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là khu vực biên giới; Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang được triển khai với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo các cấp, các ngành.

Minh Nhật – Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb