Tiếp tục thực hiện tốt thực hiện đề án Phát triển thông tin đối ngoại

“Các cấp, ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt đề án “Phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước”, trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông giữ vai trò chủ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung của đề án trong những năm tiếp theo” là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện đề án “Phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014 – 2018, tổ chức ngày 14/11.

Để thực hiện tốt đề án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung của đề án trong những năm tiếp theo; các sở, ban ngành chú trọng đến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; khẩn trương xây dựng chuyên mục thông tin đối ngoại trên cổng thông tin của tỉnh, xây dựng các ấn phẩm để quảng bá thế mạnh, giá trị lịch sử của tỉnh; định hướng và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc mối quan hệ biên giới Việt Nam – Campuchia.

Theo đánh giá, 4 năm qua, tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đối ngoại, thông qua đó quảng bá hình ảnh và con người Bình Phước. Tổ chức tốt hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động đối ngoại ở khu vực biên giới và các cửa khẩu, tuyên tuyền thông qua 3 cụm pano tranh cổ động tại Cửa khẩu Quốc tế và 2 cửa khẩu chính; Các đồn Biên phòng được đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thông tin đối ngoại, ưu tiên đầu tư các Trạm truyền thanh cơ sở cho các xã biên giới; Chú trọng công tác tuyên truyền về biển, đảo cho 2.889 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân; Quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và biên soạn tài liệu phục vụ trong công tác thông tin đối ngoại. Tổ chức 5 lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại cơ sở, tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền kết quả công tác quản lý, biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia cho 300 đại biểu tham dự; Đón tiếp 181 đoàn khách nước ngoài trực tiếp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, học tập kinh nghiệp, hỗ trợ nhân đạo… tại tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, huyện, thị và các ngành đã thẳng thắn nêu một số khó khăn, tồn tại trong thực hiện đề án; từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

                                                                             Minh Nhật – Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb