Nghị quyết 26 đã tạo sự chuyển biến rõ rệt

Sáng ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26). Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn  Bình đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết 26 đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh Bình Phước. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp giai đoạn từ 2008- 2017 tăng bình quân hàng năm gần 6%; chương trình xây dựng nông thôn mới tính đến cuối năm 2017 đã có 27/92 xã được công nhận xã nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, hiện toàn tỉnh chỉ còn 4,5% hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người cũng tăng từ 14,58 triệu đồng lên 44,7 triệu đồng/người/ năm.

Trong phạm vi cả nước, nghị quyết đã từng bước đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt cũng như đời sống của nhiều vùng nông thôn. Trong giai đoạn từ 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông lâm thủy sản đạt 2,66%/ năm; giá trị sản xuất ngành tăng 3,9%, năng suất lao động tăng 6,48% (năm 2017). Đến nay cả nước đã có 3.069 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn từ năm 2008 đến năm 2017 tăng 3,49 lần, khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị cũng ngày càng được thu hẹp.

Tại Hội nghị, các đại biểu Bộ, ngành, địa phương đã tập trung, thẳn thắn trao đổi, đánh giá phân tích Dự thảo Báo cáo 10 năm, từ đó rút ra kinh nghiệm, đề xuất các mô hình, giải pháp có tính đột phá nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong giai đoạn tới.

Khẳng định lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn tiếp tục có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong những năm tiếp theo, là cơ sở để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương và từng bộ ngành phải tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân, của hệ thống chính trị; có những giải pháp đột phá và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để đạt mục tiêu do Nghị quyết đề ra đến năm 2020. Thủ tướng lưu ý trong vấn đề “tam nông” phải luôn đặt người nông dân là chủ thể của sự phát triển vì mục tiêu cuối cùng cũng là để phục vụ đời sống người dân ngày càng được tốt hơn.

Nguyễn Tấn

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb