Năm 2019 điều tra dân số và nhà ở tại 2.316 địa bàn với 250 ngàn hộ dân

Sáng ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, chủ trì buổi quán triệt các văn bản chỉ đạo công tác này năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 được thực hiện trên cả nước nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư… Theo đó, từ 1/4 đến 25/4/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra các huyện, thị xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng để điều tra đồng loạt tại 2.316 địa bàn điều tra với 250 ngàn hộ dân.

Khẳng định Tổng điều tra khoảng 250 ngàn hộ dân chỉ trong 25 ngày, là 1 khối lượng công việc rất lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp quán triệt đầy đủ các quyết định và văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để thực hiện đúng; Cục thống kê tỉnh chủ trì và tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo để thực hiện tổng điều tra, điều hành kinh phí và các công việc khác. Đối với Ban chỉ đạo các cấp, cần tuân thủ đúng quy trình, tập trung con người, nguồn lực để thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng tổng điều tra trên địa bàn. Tập trung công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa của Tổng điều tra để người dân hiểu rõ và hợp tác thực hiện; tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo để Tổng điều tra đạt kết quả tốt nhất.

Lê Na – Công Minh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb