Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 và 02

Sáng ngày 28/1, UBND tỉnh họp thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đồng chủ trì. Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, huyện thị, thành phố trong tỉnh đã dự cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh với 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là: Tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công và thu, chi ngân sách năm 2019; Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Phát huy nguồn tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác thông tin truyền thông; Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Cuộc họp cũng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số sở ngành, địa phương đã đóng góp ý kiến vào chương trình làm việc năm 2019 và Chương trình hành động thực hiện hai Nghị quyết trên. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh chú trọng hơn vào nội dung xây dựng thương hiệu Điều Bình Phước và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, mảng thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính cũng cần quan tâm, phân công nhiệm vụ cho đơn vị liên quan; bổ sung làm rõ việc tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử và các dịch vụ công trực tuyến…

Ngọc Huyền – Trương Hiện

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb