Thông qua Quy chế và Hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Chiều ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị thông qua Quy chế và Hướng dẫn chữ ký số, triển khai phần mềm họp không giấy. Dự có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh; không áp dụng đối với các văn bản mật, tuyệt mật, tối mật và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

Chữ ký số được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch; tuân thủ Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và các văn bản quy định của pháp luật có liên quan. Bảo đảm tính chủ động, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp giữa các phòng, ban, trung tâm, tránh sự chồng chéo.

Việc triển khai sử dụng chữ ký số góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử theo Chỉ thị số 02- CT/TTg ngày 23-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm Quang

 

 

 

 

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb