Kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế

Đây là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi, khi chủ trì tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4 năm 2019 vào chiều ngày 8/4. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, các thành viên trong tổ thu hút và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cuộc họp đã nhận được 15 lượt ý kiến của doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nêu những khó khăn và kiến nghị thuộc về quy định của nhà nước như: 1 số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến mủ cao su kiến nghị sửa đổi quy định về quy chuẩn nước thải công nghiệp từ tiêu chuẩn loại A chuyển sang tiêu chuẩn loại B theo quy chuẩn 01/2015; đề nghị cho doanh nghiệp thực hiện công tác xã hội hóa đầu tư hệ thống cây xanh tại các trục đường ĐT741 từ Đồng Phú đến Bù Đốp; đầu tư xã hội hóa xây dựng công viên tại Đồng Xoài, đầu tư xã hội hóa đấu thầu thu gom rác thải và đầu tư nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, 1 số doanh nghiệp cũng nêu những khó khăn và kiến nghị nhiều nội dung khác.

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và những giải trình của lãnh đạo các sở, ngành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo trong tuần tới, UBND tỉnh và các Sở, ngành cần tập trung giải quyết 14 ý kiến mà doanh nghiệp đã gửi văn bản yêu cầu giải quyết. Đối với kiến nghị của 12 Công ty cao su trên địa bàn tỉnh về quy chuẩn xả thải theo chuẩn A hoặc chuẩn B, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Tài Nguyên & Môi trường xem xét lại căn cứ pháp lý của Bộ để trả lời thỏa đáng cho doanh nghiệp; Kiên quyết không đánh đổi phát triển kinh tế với môi trường. Bí thư Tỉnh ủy cũng thuận chủ trương xã hội hóa hệ thống cây xanh, thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh. Đối với chủ trương xin đầu tư nhà máy xử lý rác thải, tỉnh chỉ đồng ý nếu doanh nghiệp đủ năng lực, không xây dựng manh mún tại nhiều địa phương, ưu tiên xây dựng tại địa phương có quỹ đất.

Lê Na – Công Minh

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb