Quý II, trình UBND tỉnh Dự án khoanh vùng cấm khai thác khoáng sản

Đây là thông tin tại Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 tỉnh Bình Phước; Giao ban Quý I ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), diễn ra chiều ngày 11/4.

Tại hội nghị, đại diện Sở TN&MT đã công bố Nghị quyết số 149/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 13/12/2018. Theo đó, hiện trạng đất Nông nghiệp năm 2010 của tỉnh là gần 618 ngàn hecta; quy hoạch đến 2020 cấp quốc gia phân bổ là trên 609 ngàn hecta; đất phi Nông nghiệp quy hoạch đến 2020 là 78.500hecta. Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, cả thời kỳ là 20.735 ha; đất phi nông nghiệp sang đất ở là 72ha. ..

Giao ban công tác Quý I, bên cạnh những kết quả đạt được như đã tổ chức sắp xếp bộ máy cơ quan tinh gọn; công tác thanh, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; tổ chức thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cuối kỳ cấp huyện cho 11/11 huyện thị thành; tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cho 11/11 huyện, thị, thành, Sở cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là tình hình giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức còn chậm trễ; vẫn còn những phản ánh của người dân về thái độ phục vụ, gây phiền hà, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành; Chưa trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ Nông, Lâm trường quốc doanh hiện do các Công ty Nông nghiệp, Lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng và các tổ chức sự nghiệp khác…quản lý.

Về phương hướng, nhiệm vụ quý II, Sở xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm; theo đó đáng chú ý là trình UBND tỉnh thông qua Dự án khoanh vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Phạm Quang

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb