Giám sát việc thực hiện Quyết định về phát triển an toàn thông tin quốc gia

Sáng ngày 14/5, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh, đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 63 ngày 13/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin quốc gia đến 2020 trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Theo UBND huyện Bù Đốp, những năm qua, công tác xây dựng,ban hành, triển khai các quy định, quy chế đảm bảo an toàn thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hệ thống thông tin trọng yếu của huyện từng bước được đầu tư thiết bị, giải pháp bảo mật, đảm bảo hoạt động ổn định. Hầu hết các phòng ban trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được trang bị hệ thống mạng LAN (nội bộ); các cơ quan, đơn vị đều trang bị phần mềm chống độc, diệt virus, tuy nhiên tỷ lệ sử dụng phần mềm có bản quyền mới chỉ chiếm 30%.

Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn thông tin của huyện trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều đơn vị, cá nhân còn chưa quan tâm tới công tác này, chưa có quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố. Huyện chưa có điều kiện trang bị máy chủ, trang bị hệ thống chống truy cập trái phép, công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống; kinh phí không đảm bảo để triển khai các ứng dụng CNTT, năng lực CNTT của một bộ phân cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trước tình hình này, huyện đề ra 3 giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế.

Tại buổi làm việc, Ban VH-XH đã đề nghị huyện làm rõ thêm các nội dung liên quan tới việc huyện thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác phối hợp giữa các đơn vị, khó khăn vướng mắc…đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là Luật An ninh mạng, cùng các văn bản liên quan, cập nhật các văn bản mới về quy hoạch an toàn thông tin mạng, đảm bảo tính xuyên suốt, liên tục; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ chuyên trách… Huyện cũng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức chung, hành động chung về an toàn thông tin trong tất cả các đơn vị, cơ quan, đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

       Phạm Quang

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb