Chơn Thành: 67,7% rất hài lòng đối với CCHC ở cấp huyện

Thời gian qua, huyện Chơn Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước; Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn thực hiện, gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là những nội dung lãnh đạo huyện Chơn Thành đã báo cáo với Đoàn kiểm tra 708 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính của huyện 4 tháng đầu năm, tại buổi làm việc sáng ngày 21/5. 

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận 16.824 hồ sơ ở 10 lĩnh vực, đã giải quyết  xong 14.396 hồ sơ, trong đó  có 209 trả trễ hẹn; các ngành, đơn vị đã gửi 209 văn bản xin lỗi người dân, tổ chức. Cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết xong 11.234 hồ sơ.

Về cải cách bộ máy nhà nước, huyện tiếp tục thực hiện đề án 999 của Tỉnh ủy, đã xây dựng đề án sát nhập một số phòng chuyên môn cấp huyện; phê duyệt, triển khai thực hiện đề án sáp nhập một số trường học. Đến tháng 6 tới, huyện sẽ cắt giảm 65 nhân viên hợp đồng 68 ở các cơ quan, đơn vị. Huyện cũng đã cử 159 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngành nghề phù hợp để nâng cao chất lượng công tác. Việc hiện đại hóa hành chính cũng được chú trọng, đã đưa vào sử dụng phần mềm One-Win Sys quản lý văn bản và sử dụng chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị, giúp gửi, nhận văn bản thuận lợi, nhanh chóng. Theo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện, có 67,7% rất hài lòng; tỉ lệ này ở cấp xã là 39,2%.

                                                                                            Đỗ Trình

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb