Thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX

Sáng ngày 14/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Công đã chủ trì cuộc họp thông qua các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX.

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế, các đại biểu dự họp thống nhất ước thu ngân sách của 6 tháng đầu năm là 3.957 tỷ đồng, bằng 68% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 53% HĐND tỉnh thông qua. Chi ngân sách địa phương hơn 5.178 tỷ đồng, bằng 63% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 52% HĐND tỉnh thông qua đầu năm. Ban kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất cao với dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2019 do UBND tỉnh trình trước kỳ họp về thu ngân sách tăng thêm 1.500 tỷ đồng, tổng thu cả năm là 9.000 tỷ đồng. Chi ngân sách tăng thêm hơn 2.003 tỷ đồng, bằng 120% dự toán HĐND tỉnh thông qua đầu năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất đối với 15 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8. Góp ý đối với dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách địa phương, các đại biểu dự họp cho rằng nội dung nghị quyết phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất, do đó bố trí vốn cần tập trung ưu tiên xây dựng cơ bản cho các dự án thuộc ngành, lĩnh vực có khả năng tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách tỉnh. Ban Kinh tế-Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2019. Qua giám sát, thẩm định báo cáo, đại biểu kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, ưu tiên bổ sung thêm vốn cho các công trình chuyển tiếp có tiến độ giải ngân tốt và cân nhắc việc bổ sung thêm vốn cho các công trình khởi công mới, thời gian thi công dài nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Công ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành trong việc xây dựng các báo cáo và tờ trình. Đồng thời, ông tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của thành viên dự họp và đề nghị, ban soạn thảo văn bản, Văn phòng HĐND tỉnh chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới./.

                                 Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb