Ban Văn hóa-Xã hội sẽ trình 5 nội dung tại Kỳ họp HĐND tỉnh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Trần Tuyết Minh sáng ngày 18/6 đã chủ trì cuộc họp Ban nhằm thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội (VHXH) trình kì họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa IX  diễn ra trong tháng 7 tới. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công; lãnh đạo các sở, ngành trong khối đã cùng dự họp.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ Tám, Ban VHXH sẽ trình 6 nội dung, trong đó 1 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019 về lĩnh vực văn hóa – xã hội và 5 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết, gồm: Quy định về nội dung và mức thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; Quy định công tác thu, chi các khoản được vận động thu tại trường công lập; Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ cuốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Quy định nội dung, mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội; Quy định mức trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành thuộc lĩnh vực VHXH cũng đã làm rõ thêm những nội dung, quy định, câu từ đối với các Dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Dành sự quan tâm đặc biệt đối với Dự thảo Nghị quyết quy định việc thu, chi các khoản được vận động thu tại trường công lập trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho rằng, Dự thảo Nghị quyết chưa căn cứ Thông tư 16 của Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định các khoản vận động chưa phù hợp với Thông tư 16; về quy trình xây dựng Nghị quyết cũng chưa tổ chức lấy ý kiến đối với đối tượng chịu sự tác động…Do đó, các đại biểu đề nghị không trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Trưởng Ban VHXH, HĐND tỉnh Trần Tuyết Minh cho rằng, các báo cáo trình tại kì họp đã được các thành viên của Ban thẩm tra cẩn thận dựa trên cơ sở sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, quy định của pháp luật và sự phù hợp của tỉnh nhà. Do đó, đối với 5 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết đã được thống nhất tại cuộc họp sẽ được Ban chỉnh sửa, hoàn thiện để trình tại kì họp. Đối với Dự thảo Nghị quyết quy định công tác thu, chi các khoản được vận động thu tại trường công lập, sẽ không trình tại kỳ họp mà kiến nghị UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân./.

 Anh Ngọc – Trung Quang

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb