Cụm thi đua số 7 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 19/7, tại thị xã Bình Long, Cụm thi đua số 7, Văn phòng phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh Miền Đông Nam bộ đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, các văn phòng Đoàn ĐBQH trong Cụm thi đua số 7 đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã tham mưu, phục vụ tốt hoạt động lấy ý kiến góp ý dự án luật; Tham mưu hoạt động giám sát tiếp tục nâng cao chất lượng, nhất là nội dung đánh giá và các kiến nghị sau giám sát; Tham mưu công tác tiếp xúc cử tri thực hiện theo chiều sâu, lồng ghép tiếp xúc cử tri thường kỳ với hình thức tiếp xúc chuyên đề, đã thu thập nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực, có chất lượng. Công tác tham mưu và phục vụ tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, tổ chức tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; Tổ chức kịp thời việc đăng ký, giao ước và phát động phong trào thi đua trong mỗi Văn phòng, bám sát chủ đề và tư tưởng chỉ đạo theo Bản ký kết giao ước thi đua của Cụm với nội dung phong phú, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm…

Trong 6 tháng cuối năm, các Văn phòng trong cụm sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ UBMTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội theo hướng tăng số điểm, số lần tiếp xúc; tiếp tục tham mưu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH; tiếp tục quán triệt đẩy mạnh các phong trào thi đua theo Bản giao ước thi đua của Cụm; Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc để làm nòng cốt cho phong trào thi đua…

 

Kim Yến – Trương Hiện

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb