Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị làm việc tại Thành ủy Đồng Xoài

Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Sỹ Hiệp, phó Chánh Văn phòng Chính phủ, làm trưởng đoàn, sáng ngày 22/7 đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo Thành ủy Đồng Xoài, thời gian qua Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các văn bản nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, qua đó đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo theo thời gian lộ trình, qua đó, đã giảm được đầu mối, biên chế, từng bước tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã phường và khu dân cư.

Thành ủy cũng báo cáo với đoàn kiểm tra về kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của 2 nghị quyết trên, đồng thời nêu những tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra về những vướng mắc, khó khăn cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Cụ thể là các vấn đề về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với một số chức danh; công tác quy hoạch cán bộ; quy định về bổ nhiệm chức vụ lần đầu; chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố….

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Sỹ Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị các tài liệu, văn bản theo đúng đề cương của đoàn kiểm tra, cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết 26 –NQ/TW gắn với Nghị quyết 18-NQ/TW, đặc biệt là việc tinh giản biên chế khối đảng, đoàn thể, khối nhà nước. Phó trưởng đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài, đồng thời cho rằng đây là cơ sở để đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo, trình Ban Chấp hành Trung ương sớm có sự điều chỉnh trong thời gian tới.

Đài TT&TH thành phố Đồng Xoài

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb