Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã diễn ra ngày 20/8.  Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đã chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bình Phước.

 Thời gian qua, việc học tập theo Bác trong cả nước đã ghi nhận những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc ban hành các văn bản thực hiện kịp thời, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành, địa phương đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị với việc làm cụ thể, trách nhiệm. Công tác biểu dương, tuyên truyền các mô hình, tấm gương thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đảm bảo kịp thời, sâu rộng, qua đó lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở các địa phương. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn, tạo niềm tin sâu sắc giữa nhân dân với Đảng, làm cho vai trò, vị trị của Đảng được nâng lên.

Một trong những kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Chỉ thị là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của người đứng đầu là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả. Vai trò của cấp ủy, và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trên cả hai mặt: trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện phải quyết tâm, kiên trì; mặt khác, tự mình gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể, trong công việc và trong cuộc sống.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao kết quả tích cực việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 3 năm qua, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế; đồng thời đề xuất những biện pháp thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phải liên tục; ngăn chặn kịp thời tình trạng thực hiện qua loa, hình thức, chưa thực sự cầu thị; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị; tăng cường công tác phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác;…

Anh Ngọc – Trương Hiện

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb