Đậm đà bản sắc văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số TP. Hà Nội

(ĐCSVN) – Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III – năm 2019, tối 2/10, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đêm giao văn hóa, văn nghệ đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình số 04-TTr/TU của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”

Phát biểu tại Đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III – năm 2019, nhấn mạnh: Đêm giao lưu thể hiện tiềm năng văn hóa, văn nghệ trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số Thủ đô, góp phần bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa dân tộc các xã vùng dân tộc miền núi trong thành phố với mục tiêu “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Mỗi tiết mục biểu diễn sẽ góp phần làm cho tinh hoa văn hóa, văn nghệ truyền thống thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong việc xây dựng và phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng ở cơ sở, tạo động lực thức đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đêm giao lưu văn hóa còn là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng dời sống văn hóa cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện thắng lợi Chương trình số 04-TTr/TU của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”.

Tiết mục tấu chiêng – Nhòm đất nhòm Mường biểu diễn Đội văn nghệ xã Đông Xuân – Phú Mãn, huyện Quốc Oai.

Tại đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số đã có 14 tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm nét truyền thống của từng dân tộc được biểu biên như: Tiết mục tấu chiêng – Nhòm đất nhòm Mường biểu diễn Đội văn nghệ xã Đông Xuân – Phú Mãn, huyện Quốc Oai; tiết mục Hát múa – Người Dao ơn Đảng biểu diễn Đội văn nghệ xã Ba Vì, huyện Ba Vì; Tiết mục múa sạp biểu diễn Đội văn nghệ xã An Phú, huyện Mỹ Đức,…

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III – năm 2019, được diễn ra trong 2 ngày mùng 2/10 và 3/10/2019. Đại hội sự tham gia của 226 đại biểu chính thức đại diện cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc thành phố Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đại hội sẽ tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2014-2019. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh Kim Cương

dangcongsan.vn

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb