Đề nghị Trung ương phân tích, dự báo về tình hình Biển Đông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông.

Sáng 7/10, hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá XII) họp tại Hà Nội, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 – 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu, Trung ương cần chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.

Quá trình thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức 6,6 – 6,8%; phát triển văn hoá – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia…

Bên cạnh tình hình của các ngành, lĩnh vực và địa phương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 sáng 7/10. Ảnh: Nhật Bắc

Về báo cáo chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng (dự kiến họp vào quý I năm 2021) có được một báo cáo chính trị xứng tầm; đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới…Với báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011ông nhấn mạnh đây là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng báo cáo chính trị một cách bài bản, có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng, xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và định hướng xây dựng Đảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 5 – 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045.Đối với dự thảo báo cáo kinh tế – xã hội trình Đại hội XIII của Đảnglãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế – xã hội để “tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học”.”Xác định rõ ràng, đúng đắn vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước, sức mạnh của dân tộc trước khi bước vào nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế – xã hội mới”, ông nói.Cũng tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khoá XII.Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dự thảo báo cáo này xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá; đồng thời, tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng; tổng hợp đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng và ý kiến của Bộ Chính trị kiến nghị với Trung ương về vấn đề này.Ông đề nghị Trung ương chú ý phân tích nhiều vấn đề liên quan, trong đó chỉ rõ “đã cần phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư?…”.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá XII) dự kiến họp đến ngày 13/10.

Hoàng Thùy

vnexpress.net

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb