Hội nghị lấy ý kiến Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng ngày 17/10, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cho Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi.

Đối với dự thảo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng sửa đổi, Quốc hội xin ý kiến 5 nhóm vấn đề, đó là: Bổ sung chính sách ưu đãi đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; Đề nghị xem xét mở rộng đối tượng là người hoạt động kháng chiến nhưng chưa đủ thời gian được tặng Huân chương, Huy chương; Mở rộng đối tượng là người bị địch bắt tù đày do tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Thực hiện trợ cấp một lần thay cho trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 41%; Không xem xét đối tượng bệnh binh thời bình.

Việc xây dựng dự án Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng sửa đổi lần này nhằm thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng; Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, phấn đấu đến năm 2020 giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết đối với những đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng ở cấp cơ sở và trong nhân dân; Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hơn nữa cùng với nhà nước để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; Khuyến khích, động viên người có công với cách mạng và gia đình vươn lên phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng tại nơi cư trú tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến tham gia góp ý đối với các nhóm vấn đề của dự thảo Pháp lệnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Các vấn đề xã hội của quốc hội đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đóng góp tích cực với những ý kiến sát thực tiễn của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp sẽ được ban soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện pháp lệnh và trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua./.

 Thanh Lâm

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb