Cần bố trí đủ nguồn lực để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Đây là lưu ý của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách Phạm Công tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc triển khai các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020  trên địa bàn tỉnh trong chiều ngày 29/10. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, Sở đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và 135, với tổng nguồn vốn trên 2,1 tỷ đồng. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến ngày 30/9, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 15,84 tiêu chí/xã; 7/13 xã về đích năm nay đã đạt 19 tiêu chí. Đối với các chương trình dự án thành phần, trong giai đoạn 2017-2019, Sở đã bố trí  nguồn kinh phí gần 1,9 tỷ đồng thực hiện chương trình tưới tiết kiệm cho cây trồng; bố trí 6 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn… Thống nhất với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xem xét, hỗ trợ thêm nguồn vốn cũng như sớm giao vốn để triển khai chương trình Nông thôn mới trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách Phạm Công đề nghị Sở sớm hoàn thiện báo cáo giám sát để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến. Ông cũng lưu ý đơn vị tiếp tục bố trí đủ nguồn lực để triển khai các chương trình. Đối với chương trình Nông thôn mới, cần tránh đầu tư dàn trải, tạo nguồn lực cho các địa phương còn lại về đích trong thời gian sớm nhất. Sáng cùng ngày, Đoàn đã khảo sát tình  hình triển khai nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

 Trần Cảnh

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb