Phản biện Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành chăn nuôi bền vững

Chiều ngày 29/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030. Nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cũng đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho Dự thảo của Nghị quyết, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, tính khoa học, phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn đời sống xã hội.

Theo đó, các đại biểu đã tập trung phản biện, nêu ý kiến với các nội dung cho Dự thảo Nghị quyết, như: Sự cần thiết, tính cấp thiết trong việc ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy; sự phù hợp của Dự thảo Nghị quyết đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự đóng góp của ngành chăn nuôi trong cơ cấu GRDP của tỉnh; việc xây dựng và phát triển hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực chăn nuôi; việc đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ cho việc quy hoạch chăn nuôi. Các đại biểu cũng cho rằng, trong Dự thảo Nghị quyết cũng phải đánh giá thật cụ thể tác động môi trường của chăn nuôi đối với đời sống người dân; bổ sung giải pháp hỗ trợ, chính sách cho người chăn nuôi; quy hoạch nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi; nguồn lực thực hiện; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với Nghị quyết;…

Theo Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh, đến năm 2025, tổng đàn heo đạt ít nhất 1 triệu con, chăn nuôi tập trung an toàn dịch bệnh đạt 98% tổng đàn, tỉ lệ nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao đạt 75%, tổng đàn gà đạt 56 triệu con, trong đó tỉ lệ chăn nuôi tập trung đạt 98%, tổng đàn trâu bò đạt trên 50 ngàn con, duy trì và ổn định giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 17% so với giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; đến năm 2030 tổng đàn heo đạt 1 triệu 200 ngàn con, đàn gia cầm đạt trên 106 triệu con; đàn trâu, bò ít nhất 55 ngàn con, chăn nuôi tập trung an toàn dịch bệnh 98% tổng đàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cho rằng, Nghị quyết về phát triển ngành chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh rất quan trọng đối với tỉnh nhà, tác động rất lớn đến người dân. Hội nghị phản biện xã hội là một kênh quan trọng để đánh giá, phân tích sâu đối với Dự thảo của Nghị quyết, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả đối với việc phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Khẳng định phản biện xã hội là quan trọng nhưng không phải là cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh cần tham khảo thêm những ý kiến, điều chỉnh dự thảo để khi ban hành, Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

Anh Ngọc – Trương Hiện

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb