Hội thảo khoa học về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cán bộ nữ

Sáng ngày 30/10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức Hội thảo khoa học về “Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cán bộ nữ tỉnh Bình Phước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Tổng kết các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống ngành cao su

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11

Cần bố trí đủ nguồn lực để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Tính đến hết năm 2018, dân số của Bình Phước trên 979.500 người, trong đó nữ giới chiếm 49,97% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ lao động nữ từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo chiếm 14,39%, con số này ở nam giới là 17,64%. Lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật bậc cao, các nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị và các thành phần kinh tế có hơn 42.100 người, chiếm 0,7% tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên. Lao động chuyên môn kỹ thuật bậc trung có hơn 11.400 người, chiếm gần 0,2% số lao động từ 15 tuổi trở lên. Trên thực tế, chất lượng nguồn nhân lực nói chung, lao động nữ nói riêng của tỉnh vẫn còn khá khiêm tốn, dẫn đến tỉnh đứng trước những thách thức lớn về phát triển nguồn nhân lực nữ trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh; Một số vấn đề về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Bình Phước hiện nay; Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động nữ ở Bình Phước, hạn chế thấp nhất tỷ lệ lao động nữ bị thất nghiệp; Những rào cản khi nữ giới tiếp cận khoa học công nghệ mới, ngành nghề mới. Bên cạnh đó, vấn đề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với cơ cấu ngành nghề và yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc tạo nguồn cán bộ nữ cũng được đưa ra thảo luận.

Những đề xuất giải pháp tại hội thảo lần này là cơ sở tham khảo quan trọng cho các ngành liên quan khi xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ tỉnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng. Qua đó tạo tiền đề vững chắc cho phụ nữ Bình Phước tự tin cống hiến trí tuệ, tài năng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Huyền – Trương Hiện

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb