90% lao động được đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp có việc làm

Tiếp tục hoạt động giám sát về việc triển khai các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 30/10, Ban Kinh tế -Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã khảo sát mô hình giảm nghèo tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành và làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, về kết quả thực hiện các chương trình trong thời gian qua. 

Bù Gia Mập bàn giao nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Hội thảo khoa học về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cán bộ nữ

Phản biện Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành chăn nuôi bền vững

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ nguồn ngân sách Trung ương, Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh đã triển khai được 7 mô hình giảm nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao với tổng nguồn vốn gần 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh các chính sách giảm nghèo đặc thù, việc lồng ghép các chính sách hỗ trợ khác, người nghèo, người có thu nhập thấp đã được cải thiện đáng kể về thu nhập, điều kiện sống và một số nhu cầu xã hội thiết yếu được đáp ứng.

Về chương trình mục tiêu việc làm, dạy nghề, xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm nay, đã có trên 141 ngàn lao động được dạy nghề, giải quyết việc làm, đạt trên 113% kế hoạch. Đối với các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp và các lớp đào tạo nghề có sự phối hợp giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ lao động có việc làm và được doanh nghiệp ký hợp đồng đạt trên 90%.

Qua khảo sát thực tế và trên cơ sở các ý kiến của các thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách Phạm Công đề nghị Báo cáo cần làm rõ vì sao tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số không giảm? Thống kê tỉ lệ tái nghèo, dạy nghề chồng chéo giữa các đơn vị được giao thực hiện chương trình để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến. Ban kinh tế- Ngân sách cũng đồng thuận cao việc sáp nhập các trường nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời kiến nghị giao công tác đào tạo nghề lao động nông thôn cho một đơn vị thực hiện để tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải nguồn vốn đầu tư như hiện nay.

   Trần Cảnh

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb