Sở NN &PTNT và Hội sinh vật cảnh ký kết chương trình hợp tác

Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của nghề sinh vật cảnh, để phát triển thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, sáng ngày 30/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2025.

Bù Gia Mập bàn giao nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

90% lao động được đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp có việc làm

Hội thảo khoa học về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cán bộ nữ

Nội dung chương trình hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Hội Sinh vật cảnh tỉnh tập trung vào việc phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án có liên quan đến lĩnh vực sinh vật cảnh; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có liên quan đến các hoạt động sinh vật cảnh, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh. Tuyên truyền các mô hình hay, những điển hình sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh có hiệu quả.

Bên cạnh đó, 2 bên còn phối hợp thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực sinh vật cảnh; Xây dựng mô hình hợp tác xã có hiệu quả về sinh vật cảnh; Thực hiện các mô hình, dự án chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất sinh vật cảnh; Phối hợp với tổ chức hội chợ, hội thảo trong chương trình khuyến nông và xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phâm sinh vật cảnh; Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua, tôn vinh, khen thưởng nhằm khuyến khích động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát triến sinh vật cảnh./.

      Thanh Lâm

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb