Hội nghị triển khai học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 7

>>>> Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên

>>>> Bình Long: Sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

>>>> UBND tỉnh sơ kết công tác dân tộc 6 tháng 2013

Sáng 23/7, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến chủ trì hội nghị. Các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị đã tham dự hội nghị. Các cấp, ngành, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh cũng đã tập trung tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập Nghị quyết trung ương 7 khóa XI qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 11/5/2013, đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Hội nghị, gồm: 2 nghị quyết, 3 kết luận và một số nội dung quan trọng của đất nước.

Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Trong Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI, Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Nghị quyết bao gồm 6 chuyên đề: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Diễn ra trong thời gian một ngày, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm bắt được đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Hội nghị góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngọc Huyền – Thanh Lâm

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb