Triển khai Nghị quyết lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng nay, 30/12, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị học tập và quán triệt triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trực tiếp đến các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

>>>>>>Binh đoàn 16 trao quyết định, phong quân hàm QNCN năm 2013

>>>>>>Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phú Riềng

>>>>>>Đồng Phú: Triển khai công tác tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2014

Tại hội nghị, các đại biểu đã được GS-TS Phạm Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học của các cơ quan Đảng trung ương trình bày ba chuyên đề gồm: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; các vấn đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; một số vấn đề về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng trình bày các chuyên để tại hội nghị

Việc tổ chức hội nghị này nhằm giúp cán bộ, đảng viên của tỉnh Bình Phước hiểu rõ hơn về các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Qua đó, cán bộ, đảng viên của tỉnh xây dựng những chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong việc phát triển kinh tế – văn hóa –xã hội của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, việc triển khai học tập trực tiếp đến từng cán bộ đảng viên tại các cơ quan, đơn vị cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nghị quyết được triển khai toàn diện, sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thu Thảo – Quốc Phong

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb