Kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Long, Bù Gia Mập

Sáng ngày 12-5, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Nguyễn Tấn Hưng -Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh- làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) thị xã Bình Long về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị xã Bình Long, tính đến nay mọi công tác chuẩn bị bầu cử của của thị xã đã được tiến hành kịp thời, đúng theo trình tự luật định. Toàn thị xã có khoảng 41.975 cử tri. Đã thành lập 10 ban bầu cử tại 10 đơn vị bầu cử. Cấp xã, phường đã thành lập 58 tổ bầu cử tại 58 khu vực bỏ phiếu. 100% xã, phường, khu phố, ấp sóc trên địa bàn thị xã đã niêm yết xong danh sách cử tri, tiểu sử, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các tổ bầu cử và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động. Tính đến nay, UBBC thị xã không có đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đối với các ứng cử viên. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Trong cuộc bầu cử này, số đại biểu cấp thị xã được bầu là 30 trong tổng số 50 ứng cử viên. Cấp xã, phường được bầu 166 đại biểu, trong số 267 người ứng cử.

** Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Bù gia Mập, tính đến đầu tháng 5, tất cả các xã đều thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định, với tổng số 54.602 cử tri, chưa phát sinh trường hợp khiếu kiện nào liên quan đến việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Đến ngày 12 tháng 5, tất cả 82 tổ bầu cử trên địa bàn huyện đều đã niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 62 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 417 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Công tác an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ.

Văn Tâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb