Triển khai công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ

Sáng nay (ngày 9/3), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, diễn ra Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ. Hội nghị do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Bình Phước, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018 chủ trì. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Bộ VH,TT&DL tại thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh Đông Nam Bộ.

Mục tiêu, kế hoạch công tác thi đua trong năm 2018 của ngành VH,TT&DL Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành về ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực VH,TT,DL và Gia đình; phát huy sức mạnh của Sở đa ngành, đa lĩnh vực…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh trong Cụm đã trao đổi và thống nhất về bảng điểm thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2018 với 11 nội dung gồm: Đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 92 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua cả nước chung sức “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Viết Bằng

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb