Trong tháng 4/2018 phải giải quyết xong hồ sơ trễ hạn

Sáng ngày 11/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, đồng chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo sơ kết một năm hoạt động của Trung tâm Hành chính công và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017; triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018.

Theo báo cáo, công tác cải cách hành chính năm 2017 đạt được nhiều kết quả khả quan. Cải cách thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy… phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh.

Sau một năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 56.350 hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm đã giải quyết 54.987 hồ sơ, đang giải quyết 1.363 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trễ hạn đến thời điểm báo cáo là 397 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,7% trên tổng số hố sơ đã tiếp nhận. Những đơn vị có hồ sơ trễ hạn nhiều là Sở Kế hoạch& Đầu tư, Sở Tài nguyên&Môi trường, Sở Tư pháp và Ban Quản lý khu kinh tế.

Đối với các sở, ngành có hồ sơ trễ hạn nhiều, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu phải giải trình cụ thể để đưa ra hướng giải quyết; Trong tháng 4 này, phải giải quyết xong các hồ sơ tồn đọng. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, rà soát lại thủ tục nhằm bỏ bớt khâu trung gian. Lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ phải chịu trách nhiệm. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, đối với những cán bộ để trễ hạn hồ sơ lần 1 nhắc nhở, lần 2 kiểm điểm, lần 3 có hình thức hạ bậc lương hoặc chuyển công tác.

Về cải cách TTHC, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị phải thành lập Trung tâm Hành chính công nhưng không tăng bộ máy, hạn chế tối đa xây mới trụ sở. Trong năm nay phải kết nối trung tâm huyện, thị xã với tỉnh và chọn ít nhất 50% xã kết nối về cấp huyện, thị./.

Minh  Nhật – Thanh Lâm

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb