Công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 72,1%

Sau quá trình tổ chức giám sát, sáng ngày 18/5, Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua tổ chức giám sát tại thị xã Bình Long, huyện Bù Gia Mập và Sở Y tế, báo cáo kết quả của Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, đến nay, mục tiêu tổng quát về quy hoạch cơ bản đã đạt với 13/16 chỉ tiêu. Mạng lưới khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được củng cố từ tuyến tỉnh đến cơ sở, góp phần đảm bảo việc bảo vệ và chăm sóc  sức khỏe nhân dân. Qua giám sát cho thấy, tổng số lượt khám bệnh  trung bình/năm là 1 triệu 843 ngàn lượt; điều trị nội trú trung bình/năm là 573.100 ngày, công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 72,1%. Nhiều kỹ thuật lâm sàn, cận lâm sàn mới, mang tính chuyên khoa sâu đã được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, báo cáo cũng đánh giá công tác triển khai, thực hiện quy hoạch còn nhiều lúng túng, chưa hài hòa, thiếu tính hệ thống, hiệu quả chưa cao, một số địa phương còn xem nhẹ, chưa xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, một số mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện đạt thấp như công tác công tác tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em người dân tộc thiểu số.

Báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo Sở Y tế, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong thực hiện quy hoạch; quan tâm hơn nữa đối với người dân ở khu vực khó khăn; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và  bảo vệ nhân dân theo quy hoạch tổng thể đã đặt ra./.

Trần Cảnh – Trương Hiện

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb