Thẩm tra các Báo cáo trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa IX

Chiều nay (20/6), Ban Kinh tế-Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã họp thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2018; thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

Theo báo cáo, Ban KT-NS cơ bản nhất trí với nội dung nêu trong báo cáo đánh giá của UBND tỉnh và thống nhất nhận định: trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh tăng 6,64%. Thu ngân sách đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ,  đạt 68% so với Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua. Tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục giảm trong những năm gần đây. Nợ tạm ứng ngân sách tỉnh cao, nhiều khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm chưa có giải pháp thu hồi. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 65% so với cùng kỳ nhưng nguồn thu chưa đảm bảo; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm… Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 4.614 tỷ đồng, bằng 58% dự toán Bộ Tài chính, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2017. Dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2018 về thu ngân sách tăng thêm 1.000 tỷ đồng, chủ yếu tăng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Chi ngân sách tăng 1.199 tỷ 704 triệu đồng, tăng 13% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua đầu năm. Tại buổi họp cũng thẩm tra báo cáo 6 dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

Tại cuộc họp, đại diện thành viên ban và các sở, ngành cho ý kiến và cơ bản thống nhất các nội dung trong dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Ban.

** Trước đó, trong sáng nay, Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm về lĩnh vực dân tộc; Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh qua Đề án:“Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Theo đó, Ban cơ bản thống nhất với các báo cáo của UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa IX. Tuy vậy, Ban cũng có một số ý kiến góp ý với UBND tỉnh về báo cáo 6 tháng đầu năm. Cụ thể: UBND tỉnh cần nêu lên 1 số khó khăn mà công tác dân tộc đang gặp phải như: kinh phí triển khai thực hiện một số chương trình, đề án đặc thù chậm bố trí vốn triển khai thực hiện; Nhiều quy định mức hỗ trợ công tác dân tộc thấp nên khó thực hiện hoặc hiệu quả đầu tư mang lại chưa cao; Chưa có sơ kết đánh giá việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”.

Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh, Ban Dân tộc nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số mục là cần thiết; Phần bãi bỏ cần trích dẫn xác định đúng các điểm, khoản, mục, phần của Đề án theo đúng quy định chung; Phần sửa đổi, bổ sung cần xác định rõ và bổ sung giải pháp để thực hiện các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung; Về chính sách ưu đãi về điện, cần có giải pháp cụ thể giải quyết từng đối tượng, từng địa phương được hưởng chính sách ưu đãi về điện cho phù hợp; Phần bố trí kinh phí, cần rà soát lại các chương trình đã thực hiện trong thời gian qua nhằm có kế hoạch bố trí vốn hợp lý cho giai đoạn mới để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

                                                                     Tiến Vũ, Trung Quang

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb