aA

Chính trị 11:55, 01/03/2024 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại thị xã Bình Long

Thanh Mảng - Quốc Việt
Thứ 6, 01/03/2024 | 11:55:13 1,914 lượt xem
BPO - Sáng 1-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” tại thị xã Bình Long. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn.

Đại diện thị xã Bình Long báo cáo tại buổi giám sát

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Đại diện các phòng, ban chuyên môn trả lời các ý kiến tại buổi giám sát

Trong giai đoạn 2018-2023, Thị ủy, UBND thị xã Bình Long tổ chức triển khai và thực hiện Đề án số 100-ĐA/TU ngày 4-9-2018 của Thị ủy Bình Long về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của thị xã và ban hành các quyết định phê duyệt đề án của các xã, phường trên địa bàn. Trong đó có nội dung tổ chức sắp xếp, tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, toàn thị xã có 27 đơn vị, giảm 11 đầu mối so với trước đây và việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị đã góp phần kiện toàn, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Hoàng Thị Hồng Vân kiến nghị tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn và lãnh đạo thị xã Bình Long đã trao đổi, thảo luận để làm rõ các nội dung về chỉ tiêu biên chế, nguồn nhân lực làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị khác trên địa bàn; việc đảm bảo chi thường xuyên và thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ, đầu tư khác; công tác xây dựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập khi có chủ trương...

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành và nỗ lực thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thị xã. Đồng thời chia sẻ những hạn chế, khó khăn về chỉ tiêu biên chế, khả năng xã hội hóa của đơn vị công lập cùng kiến nghị của thị xã Bình Long. Đề nghị thị xã bổ sung báo cáo để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp để làm việc với UBND tỉnh trước khi trình Quốc hội trong thời gian tới.

  • Từ khóa
190691

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu