aA

Podcast 18:14, 12/02/2024 GMT+7

5 phút tối nay 12-2-2024

Thứ 2, 12/02/2024 | 18:14:06 1,596 lượt xem

- Tập trung tối đa nguồn lực cho phòng chống cháy rừng. 

- Đông Nam Bộ dẫn đầu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

- Sẽ xác định nồng độ cồn trong hơi thở của người lái xe.

- Nóng cuộc cạnh tranh vị thế dẫn đầu trên thị trường xe điện.

Đăng ký theo dõi kênh BPTV Podcast tại: https://by.com.vn/N4x0SW

189003

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu